GDPR

Dintegnsprogstolk.dk indhenter og registrerer oplysninger, som er nødvendige for at udføre tolkeopgaven, herunder navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr, hvis det er et krav fra opgavestiller.

Oplysningerne anvendes udelukkende til at kunne levere den bedste tolkning og for at kunne få betalingstilsagn til tolkeopgaven fra den rette myndighed.

I de tilfælde hvor en tolkeopgave løses i samarbejde med en anden tolkeleverandør, videregives personlige oplysninger til den anden virksomhed i forbindelse med den pågældende tolkeopgave, men kun efter indhentning af forudgående samtykke.

Personoplysningerne slettes, når formålet med dem ikke længere er til stede eller de er færdigbehandlet.

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret, samt at få disse rettet eller slettet.