Hvad laver en tegnsprogstolk?

Som tegnsprogstolk tolker jeg mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden.

Tolkearbejdet foregår fx på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer, på uddannelsessteder og ved møder med offentlige myndigheder. Jeg har tolket ved fødsler, bryllupper, begravelser, familiefester, messer og konferencer. Det er lettest at tolke, når man er i samme lokale, men jeg har også tolket via Teams, Skype, FaceTime og Google Meet.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi man som tolk indgår i mange forskellige situationer.

Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sproglige, sociale og kommunikative kompetencer.

Jeg er ved flere lejligheder blevet kaldt døvetolk, tegnesprogstolk, fingersprogstolk, men den korrekte betegnelse er tegnsprogstolk.